บ้านมือสอง

Home \ บ้านมือสอง
Apr 22

ซื้อบ้านมือสองต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

หลายๆ คนคงเป็นกังวลว่าขั้นตอนหรือวิธีการซื้อและเลือกบ้านมือสองนั้นจะยุ่งยากหรือขั้นตอนเยอะกว่าการซื้อบ้านโครงการใหม่หรือไม่ วันนี้เลยขอโอกาสมาแนะนำและบอกเล่าถึงขึ้นตอนและการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมจนไปถึงการยื่นกู้เพื่อให้ไม่เสียเวลา เรามา
Jun 05

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เตรียมจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

กระทรวงการคลังเตรียมออกกฏหมายใหม่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลบ้านใหม่และบ้านมือสอง เพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น จากการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งหลังจากเกิดเหตุการวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นั้น เพื่อรวบรวมข้อมูล การสำรวจ การวิจัยตลาดบ้านมือสอง โดยนำมารายงานให้กับภาครัฐเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาไปจัดทำนโยบาย และวางแผนในอนาคต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคประชาชนและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการลงทุน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี