สร้างบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Home \ สร้างบ้าน \ สร้างบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันนั้นการสร้างบ้านนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนตามวิธีของการสร้างของผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้าน แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนิยมสร้างบ้านที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นอีกด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติ โดยจะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีด้วยกันอยู่สองประเภทหลักๆ คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีมาสร้างบ้าน และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยแบ่งได้ดังนี้

  • การสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านของเทคโนโลยี ส่วนของพลังงานนั้นจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานแสงแดดหรือพลังงานลม เพื่อนำมาเปลี่ยนหรือนำมาเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า ส่วนในบ้านเรานั้นบางบ้านจะมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ที่บนหลังคา เพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและยังสามารถใช้กักเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่และนำมาจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วย และการใช้แผงโซล่าเซลล์ยังจะช่วยลดและประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า พลังงานอื่นๆ แต่ก็มีข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์อยู่บ้างในเรื่องของการดูแลรักษาและการติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ การติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์จะต้องไม่มีพื้นที่ที่มีเงา หรือการบังจากตึกหรืออาคาร และในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่มากจึงไม่เป็นที่นิยมอย่างมากนักในบ้านเรา
  • การสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของการอออกแบบตัวบ้านหรืออาคารที่ประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปแล้วนั้นจะมีรูปแบบการออกแบบอยู่ 2 รูปแบบ คือ การออกแบบที่เน้นการพึ่งพาจากธรรมชาติ และการออกแบบที่อาศัยเครื่องจักรกล โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นการอยู่อาศัยที่มีอากาศถ่ายเทเย็นสบาย ซึ่งทำให้การออกแบบตัวบ้านที่ประหยัดพลังงานนี้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
  • การสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านของวัสดุและพืชพันธุ์ สำหรับการสร้างบ้านแบบนี้จะเน้นใช้วัสดุกับการสร้างบ้านและอาคาร ซึ่งไม่ใช่มาจากการสร้างอาคารโดยตรง โดยจะเน้นไปที่ภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณอื่นๆ อย่างเช่น ที่จอดรถ ถนนทางเข้าบ้าน ลานหน้าบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยทำให้การชะลออัตราการไหลของน้ำบริเวณหน้าบ้านให้ดีอีกด้วย ดังนั้นควรจะต้องใช้ต้นไม้ในการลดการสึกกร่อนของพื้นผิวดินและจะต้องเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่นการปลูกสนามหญ้าบริเวณหน้าบ้าน หรือพื้นที่กว้างโล่งกลางแจ้ง เมื่อมีลมพัดผ่านมาก็จะมีความชุ่มชื่นของหน้าดินและทำบริเวณในบ้านเย็นสบาย

RELATED POSTS