การซื้อคอนโดมิเนียมดีกว่าการเช่าทุกกรณีจริงหรือ

Home \ คอนโดมิเนียม \ การซื้อคอนโดมิเนียมดีกว่าการเช่าทุกกรณีจริงหรือ

ถ้าพูดถึงปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เราจึงให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยมีหลายประเภททั้งแนวดิ่งและแนวราบ วันนี้เราจะมาพูดถึงที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียม หากถามบุคคลทั่วๆไปว่า การซื้อหรือการเช่าคอนโดแบบไหนดีกว่ากัน คนส่วนมากมักจะตอบว่าซื้อดีกว่า เพราะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ บทความนี้จะทำให้ท่านได้เห็นว่าการซื้อคอนโดมิเนียมไม่ได้ดีกว่าการเช่าทุกกรณี

เลือกที่อยู่อาศัยของท่านจากอะไร

แน่นนอนว่าสิ่งแรกที่ท่านคำนึงถึงก็คือทำเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ไหน การเดินทางสะดวกไหม สิ่งแวดล้อมดีไหม สิ่งที่ท่านสนใจมักจะมีราคาแพงเนื่องจากอยู่ในโซนที่อยู่อาศัย ผู้คนมักอาศัยอยู่ ใกล้ที่ทำงาน ใกล้สถานศึกษา ซึ่งท่านต้องดูงบประมาณที่ท่านมีอยู่ว่าเป็นไปได้ไหม ถ้างบประมาณไม่พอท่านต้องซื้อคอนโดที่ไกลออกไปจากตัวเมืองหน่อยเพราะราคาถูกกว่า แต่ความสะดวกสะบายในการเดินทางอาจจะใช้เวลานานกว่า

ท่านควรจัดสรรงบประมาณอย่างไร

หลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมกับงบประมาณของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องเลือกคอนโดมิเนียมที่ได้มาตารฐาน ต้องศึกษาถึงผลงานของผู้พัฒนาโครงการว่าเป็นอย่างไร โครงการมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร สร้างเสร็จแล้วขาย หรือ ขายไปสร้างไป มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ที่สำคัญควรเผื่องบประมาณในการตกแต่งไว้ประมาณ 20 % หรือมากว่า

ซื้อหรือเช่าดีกว่ากัน

หลายท่านคงตอบคำถามนี้อย่างรวดเร็ว ว่าซื้อดีกว่าเช่าแน่นอน เพราะถ้าเช่าเงินที่จ่ายไปให้กับเจ้าของห้องเช่า ซึ่งไม่ได้อะไรกลับคืนมาเงินก็หายไปทุกเดือน แต่ถ้าซื้อสินทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของเราแน่นอน ถ้าพิจารณาเพียงเท่านี้ การซื้อคอนโดมิเนียมย่อมดีกว่า 100% ความคิดนี้ถูกต้องในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์มีราคาระดับล่างถึงระดับกลาง แต่เมื่อเป็นอสังริมทรัพท์ที่มีระดับราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมากท่านอาจต้องเปลี่ยนความคิดนี้

หากท่านคิดจะซื้อคอนโด 30 ล้านขึ้นไป ท่านต้องบวกค่าตกแต่ง 10 ล้าน ท่านสามารถกู้สถาบันการเงินได้ 70 % ของค่าอสังฯ ส่วนต่าง 20 ล้านท่านต้องมีก่อนที่จะซื้อ ท่านต้องเป็นหนี้สถาบันการเงินอีก 21 ล้าน เสียดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงิน 6 % ต่อปีเป็นเวลา 20 ปี หากผ่อนมากกว่า 20 ปี ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก ในหนึ่งเดือนท่านต้องเสียค่าดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 100,000 บาท เงินต้น 87,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าส่วนกลาง ซึ่งต้องจ่ายราวๆ 3 – 4 หมื่นบาท

สรุปว่า 1 เดือนท่านต้องจ่าย 220,000 บาท เงินต้น 87,500 + ดอกเบี้ย 100,000 + ค่าส่วนกลาง 30,000 ในทุกๆ 5 – 10 ปี โครงการจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่อีกก้อนที่ต้องจ่ายให้กับทางโครงการเพื่อพัฒนาส่วนกลาง รวมๆแล้วเงินที่ท่านต้องจ่ายประมาณ 10 ล้าน คำนวนไว้ เดือนละ 40,000 เท่ากับ 260,000 ซึ่งจริงๆแล้วเงินต้นอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท ส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากเงินต้นคือค่าดอกเบี้ย ค่าตกแต่ง และค่าส่วนกลาง

จากข้างต้นท่านจะเห็นได้ว่าการเช่าอสังริมทรัพท์ที่มีระดับราคาค่อนข้างสูงดีกว่าการซื้อขาด เงินที่ท่านต้องจ่ายไปในแต่ละเดีอนนั้นต้องหายไปทำให้ท่านเสียโอกาสการลงทุน ในกรณีที่ท่านนำเงินฝากธนาคารแล้วไม่ถอนเลย ท่านจะได้ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี เงินต้น 19 ล้าน บวกกับจำนวนดอกเบี้ย 20 ปี คุณจะมีเงินที่งอกเงยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 15 ล้านบาท หากท่านซื้อคอนโดแล้วผ่อนจนครบ 20 ปี ท่านซื้อมา 30 ล้าน ตกแต่ง 10 ล้าน เท่ากับท่านลงทุน 40 ล้าน ดอกเบี้ย 25 ล้าน ค่าส่วนกลางที่จ่ายให้โครงการ 10 ล้าน เท่ากับท่านจ่ายไปรวมๆประมาณ 75 ล้านบาท ท่านจะขายคอนโดมิเนียมได้ราคาเท่าไหร่หลังจากผ่านไป 20 ปี ท่านเห็นอย่างนี้แล้วคงสามารถคาดการได้ถึงความคุ้มทุนว่าควรจะซื้อหรือเช่าอสังริมทรัพท์ที่มีระดับราคาค่อนข้างสูง

RELATED POSTS